www.novomosk-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Четверг, 29 лютого 2024 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Новомосковський район >> Новини
ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ
Версія для друку Написати листа

У системі прав людини, які закріплені КонституцієюУкраїни, важливе місце займають соціальні права, зокрема право на соціальний захист, реалізація якого покликана забезпечити гідний рівень життя людини. Право на соціальне обслуговування є суттєвим доповненням до матеріального забезпечення і беззаперечно займає важливе місце у забезпеченні права людини на соціальнийз ахист.
Законом України “Про соціальні послуги” (далі – Закон) визначено, що право на безоплатне соціальне обслуговування (отримання соціальних послуг) в державних та комунальних установах мають громадяни, не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю або хворобою, і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу. Особи, які мають рідних, зобов’язаних за законом їх утримувати, мають право, згідно із Законом, отримувати соціальні послуги, але на платній основі, відповідно до затверджених тарифів.
Згідно з чинним законодавством України соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання соціальних послуг:
за місцем проживання особи (вдома);
у стаціонарних інтернатних установах і закладах;
у реабілітаційних установах і закладах;
в установах і закладах денного перебування;
в установах і закладах тимчасового або постійного перебування;
у територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
в інших закладах соціальної підтримки (догляду).
Станом на 01.09.2019 в області діє 18 інтернатних закладів, в яких на повному державному утриманні перебуває близько 4 тисяч осіб похилого віку, дітей та осіб з інвалідністю.
Крімцього, в областіфункціонує 53 територіальнихцентрисоціальногообслуговування (надання соціальних послуг). Соціальними послугами охоплено майже 62 тис. громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах, з них 21 тис. мешканців сільської місцевості. У складі територіальних центрів функціонує 64 відділень соціальної допомоги вдома, 33 відділень денного перебування, 14 стаціонарних відділень для постійного проживання, 40 відділення організації надання адресної натуральної та грошовоїдопомоги.
Діяльність територіальних центрів регулюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, якою затверджено Типове положення про територіальний центр та Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання в структурних підрозділах територіального центру.
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі — територіальний центр) надає:
соціально-побутові послуги – забезпечення продуктами харчування, м’яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, ремонт одягу та взуття, перукарські послуги тощо;
психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічної корекції, методичних порад;
соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб громадян, яких обслуговує територіальний центр, організація їх дозвілля;
соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів, збереження, підтримка здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
соціально-економічні послуги – надання натуральної чи грошової допомоги;
юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, захист прав та інтересів громадян, яких обслуговує територіальний центр;
інформаційні послуги — надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги), поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг;
інші соціальні послуги, перелік, умови та порядок надання яких визначають у разі потреби місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, що утворили територіальний центр.
Механізм регулювання тарифів на платні соціальні послуги застосовується державними та комунальними підприємствами, установами і закладами соціального обслуговування згідно з Порядком регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2005 № 268.
Доцільно зазначити, що Постановою (пункти 20 та 42 Переліку) місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надано право звільняти (у деяких випадках) від плати за надання соціальних послуг у відділеннях соціальної допомоги вдома та стаціонарних відділеннях самотньо проживаючих малозабезпечених непрацездатних осіб, які мають родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати і надавати їм соціальну допомогу, однак з якихось причин не надають такої допомоги (перебувають за кордоном чи у місцях позбавлення волі, нарко- чи алкозалежні, місце перебування родичів не встановлено тощо). В такому разі видатки, пов’язані із наданням соціальних послуг громадянам, передбачаються в кошторисі територіального центру за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.
З кожним роком роль територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у житті місцевих громад, особливо у сільській місцевості, посилюється. Діяльність територіальних центрів стає більш масштабною і спрямовується на значну частину жителів відповідної території.
Що стосується обслуговування громадян в інших відділеннях територіальних центрів, то відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” місцеві органи влади мають право встановлювати за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткові до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.
Соціальні послуги непрацездатним громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та хворим, які не здатні до самообслуговування, мають право надавати фізичні особи, діяльність яких регулюється Порядком призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558. За умови призначення компенсації затрати за надання соціальних послуг відшкодовуються фізичним особам у вигляді щомісячних грошових виплат в розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. При цьому сімейний стан осіб похилого віку, хворих та осіб з інвалідністю, які потребують соціальних послуг, не враховується. Для оформлення компенсації громадяни, які не здатні до самообслуговування і у зв’язку з цим потребують соціальних послуг, та фізичні особи, які згодні надавати їм послуги, мають звернутися з відповідними документами до місцевого управління соціального захисту населення.
Для отримання соціальних послуг, що надаються державними та комунальними суб’єктами, особа, яка їх потребує, має звернутися з письмовою заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого органу влади.
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор