Новомосковський район
www.novomosk-rn.dp.gov.ua


Управління соціального захисту населення райдержадміністрації повідомляє, що з 01 січня 2019 року внесено зміни до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ, яким передбачено новий вид допомоги, на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність.
Право на цю допомогу мають один із батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів. Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Для призначення допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, необхідно подати до органу соціального захисту населення наступні документи:
1) заява про призначення допомоги за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;
2) паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;
3) свідоцтво про народження дитини;
4) довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Вищезазначена допомога призначається з дня звернення до органу соціального захисту населення.
Виплата такої допомоги за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу:
1) припиняється у разі:
якщо допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
встановлення такій дитині інвалідності;
позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;
скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їхніх обов’язків;
смерті дитини;
смерті отримувача допомоги.
2) призупиняється у разі:
тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;
влаштування дитини на повне державне утримання у разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав.
Вищевказана допомога, надається щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та призначається незалежно від одержання інших видів державної допомоги, передбачених цим Законом.
Для отримання більш детальної інформації жителям Новомосковського району звертатися до управління соціального захисту населення райдержадміністрації за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 12, каб. 104.