www.novomosk-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 26 червня 2019 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Новомосковський район >> Новини
Особливості надання щорічних додаткових відпусток державним службовцям
Версія для друку Написати листа
Особливості надання щорічних додаткових відпусток державним службовцям

Із набранням чинності нового Закону «Про державну службу» від
10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі – Закон) змінився порядок надання такількість днів додаткової щорічної оплачуваної відпустки державним службовцям. Відповідно до частини 1 статті 58 цього Закону за кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як п’ятнадцять календарних днів.

Це означає, що після досягнення державним службовцем п’ятирічного стажу державної служби, він набуває право на отримання у році, коли настала так звана «приведена дата» додаткової оплачуваної відпустки тривалістю один календарний день. З кожним наступним роком державної служби кількість днів збільшується на один, але не може перевищувати п’ятнадцять календарних днів (за стаж державної служби понад дев’ятнадцять років і більше).
У таблиці наведено тривалістьщорічноїдодатковоївідпустки за стаж державноїслужби
Стаж держслужби
Тривалістьщорічноїдодатковоївідпустки за стаж держслужби
Понад 5 років
1 календарний день
Понад 6 років
2 календарнідні
Понад 7 років
3 календарнідні
Понад 8 років
4 календарнідні
Понад 9 років
5 календарнихднів
Понад 10 років
6 календарнихднів
Понад 11 років
7 календарнихднів
Понад 12 років
8 календарнихднів
Понад 13 років
9 календарнихднів
Понад 14 років
10 календарнихднів
Понад 15 років
11 календарнихднів
Понад 16 років
12 календарнихднів
Понад 17 років
13 календарнихднів
Понад 18 років
14 календарнихднів
Понад 19 років і далі
15 календарнихднів

Необхідномати на увазі, щовзятидодатковущорічнувідпустку за певнийрікдержавнийслужбовецьможетількипіслянастання у цьомуроці так званої «приведеноїдати».
«Приведеною датою» є умовна дата, відякоїпочинаєтьсяпідрахунок стажу державноїслужби. Так, наприклад, якщо 15 серпня2011 року розпочавсявідлікстажу державноїслужби, а 15 серпня2016 року стаж державноїслужби державного службовця становив 5 років, то післяцієїдативінмає право на додатковувідпустку за 2016 ріктривалістю 1 календарний день, як такий, стаж державноїслужбиякого становить понад 5 років. Кожного наступного року державнийслужбовецьпіслянастанняцієїдатимає право на додатковущорічнувідпустку за відповіднийрік певної тривалості.
Слід також зупинитися на тому, що відбулася невідповідність тривалості додаткових щорічних відпусток державних службовців, стаж яких на час набрання чинності новим Законом становив понад 12 років і більше.
Так, раніше особи, стаж державноїслужбияких становив
понад 12 років – мали право на додатковувідпусткутривалістю 9 календарнихднів, за новим Законом – 8 днів;
понад 13 років – мали право на додатковувідпусткутривалістю 11 календарнихднів, за новим Законом – 9 днів;
понад 14 років – мали право на додатковувідпусткутривалістю 13 календарнихднів, за новим Законом – 10 днів;
понад 15 років – мали право на додатковувідпусткутривалістю 15 календарнихднів, за новим Законом – 11 днів.
З цього приводу слідзвернутися до положень пункту 12 Порядку наданнядержавнимслужбовцямдодатковихоплачуванихвідпусток, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів Укроаїнивід 06 квітня
2016 року № 270, відповідно до якого державному службовцю, якийвідповідно до статті 35 Закону Українивід 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу» за стаж державноїслужби:

12 роківнабув право на отриманнядодатковоївідпусткитривалістю
9 календарнихднів, додатковий день надаєтьсяпіслянаступнихдвохроківдержавноїслужби;

13 роківнабув право на отриманнядодатковоївідпусткитривалістю
11 календарнихднів, додатковий день надаєтьсяпіслянаступнихтрьохроківдержавноїслужби;

14 роківнабув право на отриманнядодатковоївідпусткитривалістю
13 календарнихднів, додатковий день надаєтьсяпіслянаступнихчотирьохроківдержавноїслужби.

Тобтотривалістьдодатковоївідпустки не може бути меншою, ніждержавнийслужбовецьотримав за минулийрік. Задляприведеннятривалостідодатковихвідпусток у відповідність до чинного законодавства, державніслужбовці, стаж державноїслужбияких на час вступу в дію нового Закону становив понад 12 років і більше, отримуватимутьдодатковівідпусткитакої ж тривалості, як і за минулийрік, покиїхтривалість не зрівняєтьсяізположеннями чинного Закону.
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор